info@emblemakeszites.hu

Ászf

Ászf

Szolgáltatói adatok

Galantusz Grafika Betéti Társaság
2252 Tóalmás, Kossuth Lajos út 59.
Cégjegyzék szám:13-06-069354
Adószám: 20713319-2-43
Közösségi adószám HU20713319
Bankszámlaszám: 10700608-22770206-51100005
IBAN: HU34-1070-0608-2277-0206-5110-0005

Szolgáltatás rendelés folyamata:

Az érdeklődő a honlapon a kapcsolati űrlapon, telefonon vagy e-mailben rendelheti meg a kívánt szolgáltatást, vagy illusztrációkat, illetve kérhet ezeken a csatornákon keresztül bővebb információkat.

Illusztrációk készítése:

Az érdeklődőnek lehetősége van egy próbarajzot kérni tőlünk kötetlen témakörből, vagy az éppen aktuális anyagából.
A próbarajz abban az esetben ingyenes, ha nem kerül felhasználásra az érdeklődőnél. A fel nem használt próbarajz a Cég tulajdonát képezi, amit szabadon felhasználhat.
Ebből a próbarajzból az érdeklődő már el döntheti, hogy a rajz stílusa megfelel-e az elvárásának vagy sem.
A megrendelést csak úgy fogadjuk el, ha az írásban is meg van erősítve!

Arculati elemek és egyéb anyagok

Beletartoznak a:
logó, névjegy, szórólap, plakát, embléma, oklevél, emléklap, CD-DVD borító, levélpapír, pecsét terv, molinó, prospektus, brosúra, vagy amit a cég arculata megkíván.
A fent felsoroltakból egy tervet készítünk, az árakat is ehhez képest adjuk meg. Amennyiben több tervre van igény, úgy az árkérésnél jelezni kell. Három fordulót biztosítunk a munkához. Amennyiben ez nem lenne elég, úgy a továbbiakban óradíjjal számolunk, ami jelenleg bruttó 5.000 Ft megkezdett óránként.

Honlap tervek

Honlap rendelésnél az ügyfél elküldi a honlappal kapcsolatos információit, ami a következőket szokta tartalmazni:

 • tevékenységi kőr
 • színvilág
 • honlap térkép – milyen menüket szeretne
 • oldal elrendezés
 • szövegek az egyes oldalhoz
 • képek
 • speciális igények – hírlevél funkció, űrlapok, galéria stb

A beérkező adatok alapján kezdjük elkészíteni a honlapot. Amikor a honlap szerkezet kialakult, akkor van lehetősége a megrendelőnek megtekinteni az elkészült oldalakat. Ettől a pontól kezdve akár folyamatosan nyomon követheti az oldal fejlődését és jelezheti észrevételeit.

Nyomdai megrendelések:

A nyomtatást igénylő munkáknál a nyomtatási költséget előre kérjük. Ezt azért tesszük, mert cégünk is nyomdai szolgáltatást rendel meg és tőlünk is előre kérik a nyomtatás árát.
Miért éri meg így is rendelni? Cégünk sok nyomdával tartja a kapcsolatot, éppen ezért a lehető legkedvezőbb árat tudjuk biztosítani a megrendelőinknek, mert mi nagyker áron kapjuk a szolgáltatásaikat.

A megrendelés elkészítésének folyamata:

A megrendelést követően elkezdődik az adatgyűjtés, amit az aktuális munka igényel. Az összegyűjtött információt egyeztetjük a megrendelővel, majd jóváhagyás után elkezdjük az illusztrációk, grafikák, honlapok elkészítését.
A készülő munkákat többször is egyeztetjük a megrendelővel egészen addig, míg a munkát a megrendelő jóvá nem hagyja.
A rajzok esetében a javítások száma korlátlan, de a hatodik javítás után jogunk van új rajzként elkönyvelni vagy lemondani a megrendelést – a gyakorlatban többnyire 2-4 forduló alatt elkészül a kép.

Fizetési feltételek:

A fizetési feltételek megbeszélés tárgyát képezik.
Az alap koncepció szerint lehetősége van az ügyfélnek egyben vagy részletfizetéssel rendezni a számlát az alábbiak szerint:
Az illusztrációk rövid határidő alatt készülnek el, akkor egy összegben kell átutalni a munkadíjunkat.
Hosszabb, de egy hónapnál rövidebb határidő esetén lehetőség van egy összegben kifizetni a munkánkat, vagy folyamatos teljesítés esetén 5 db illusztrációként kérhetjük a számlát.
Az egy hónapnál hosszabb idő esetén, esetleg több hónapig tartó munkánál résszámlákat állítunk ki, vagy havi számlában kérjük kifizetni a fordulónapig elkészült munkáinkat.
Akadhatnak olyan feladatok, amikhez előleget kérnünk. Ilyen esetek a honlapkészítésnél a tárhely és a domain regisztráció, vagy harmadik féltől igénybe vett szolgáltatás ára.

Az elkészült anyag átadása:

Az elkészült anyagot digitalizálva adjuk át FTP-n, vagy e-mailben. A papír alapú rajzok, ha a megrendelő kéri, postai feladás vagy futár által jutnak el, esetleg előzetes egyeztetéssel átvehetőek személyesen irodánkban. A szállítási költséget a megrendelő állja.

Szerződés megszűnése:

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:
közös megegyezésével,

 • a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,
 • a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával.
 • Amennyiben a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Tervező szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni.

 

Szerzői jogok alkalmazása:

A szolgáltató – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.
Szerzői jogok: A szolgáltató által készített munkák szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg.
A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Tervező tulajdona és nem képezi az egyes megrendelések tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi.
Tulajdonjog: A Tervező a szerződés teljesítése során leszállított képi állomány feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

Titoktartás, adatvédelem:

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá.
Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Tervezőt. 

Jelen ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről - 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről

 Keresés

Kapcsolat

Kérje ajánlatunkat!

Megrendelőinknek testre szabott grafikai és nyomdai megoldásokat kínálunk.

Fájlok böngészése
A méret limit az egyes file-okra: 10.0 MB

  Iratkozz fel hozzánk!

  A honlapunkra sorra érkeznek az újabb és újabb témák sok témakörben, ami hasznos segítség lehet vállalkozása marketing eszközei erősítésében. Ha nem szeretne lemaradni róluk, akkor iratkozzon fel értesítőnkre itt...

  Please enable the javascript to submit this form

  Híreink mellett néha akcióinkat is házhoz küldjük hírleveleink által! Ne hagyja ki!